Seguro Colectivo de Accidentes

Ter un “accidente”, golpe, caída…etc durante o desenvolvemento de calquer actividade, tanto extraescolares como lúdicas, organizadas e xestionadas pola ANPA, unha vez que acudades ao SERGAS, vos atendan, logo vos facturan atención sanitaria recibida.

Por iso, consideramos necesario contar con este seguro coletivo de accidentes anual. Este seguro será necesario o seu pagamento para asistir as actividades que organicemos desde ANPA (extraescolares, festas, excursións…etc) , salvo que teñades un seguro privado de accidentes que vos cubra ou salvo escrito de renuncia expresa (o modelo facilitaráselles as familias que o soliciten e poderán depositalo/entregalo do mesmo xeito que as inscricións das actividades).

🔹Para os nenos e nenas de familias socias da ANPA do Colexio de Lérez que fan as actividades en Lérez como os/as acuden a Xeve a ANPA de Lérez lles subvencionará unha parte do seguro.

👉 Prezo do seguro de accidentes:
➖NON SOCIOS ANPA LÉREZ 8,50 €/ano/nen@.
➖SOCIOS ANPA LÉREZ 4,50 €/ano/nen@ ( ANPA subvenciona 4 € por neno/a de familia socia)

📌 Pagamento do seguro de accidentes:
👉 ANUAL, canto antes mellor por transferencia/ingreso poñendo no concepto o nome do neno/a e seguro de accidentes.
👉 CONTA DA ANPA: La Caixa ES48 2100 1605 2102 0018 8320

A entidade intermediaria é Casal e Asociados, teléfono de contacto 986 86 29 93, enderezo na rúa Filgueira Valverde Nº 4, 36004 Pontevedra e https://casalyasociados.com/

 

RESUMEN COMO ACTUAR EN CASO DE ACCIDENTE